Εισήγηση 9: "Επιμόρφωση"των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 9
Συγγραφέας Μ. Μελετίου
Αρχ. Σελίδα 69
Τελ. Σελίδα 80
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12