Εισήγηση 7: Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 7
Συγγραφέας Γ. Ωραιόπουλος
Αρχ. Σελίδα 59
Τελ. Σελίδα 61
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3