Εισήγηση 6: Μεταγνωστικές αντιλήψεις για τα μαθηματικά των φοιτητών του μαθηματικού τμήματος του Α.Π.Θ.

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 6
Συγγραφέας Καλδρυμίδου Μαρία
Αρχ. Σελίδα 53
Τελ. Σελίδα 58
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6