Εισήγηση 84: Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 84
Συγγραφέας Ε. Τσαλαπάτη, Γ. Κολέτσος, Π. Στεφανέας
Αρχ. Σελίδα 812
Τελ. Σελίδα 815
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4