Εισήγηση 74: Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 74
Συγγραφέας Ιωάννης Αρετάκης
Αρχ. Σελίδα 771
Τελ. Σελίδα 775
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2