Εισήγηση 69: Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 69
Συγγραφέας Στέφανος Κορασίδης, Ευάγγελος Μώκος
Αρχ. Σελίδα 712
Τελ. Σελίδα 720
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9