9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Γλώσσα και σκέψη στην Μαθηματική Παιδεία
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1993
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 18-12-1992
Ημερομηνία Λήξης 20-12-1992
Τόπος Διεξαγωγής Πάτρα
Πρόλογος
Πρόλογος
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Προσφώνηση της κ. Ελένης Γλύκατζη-Αρβερέλ από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Δάσιο
Εισήγηση 2
Μαθηματικά: Μέγιστο Μάθημα
Εισήγηση 3
Towards a critical Mathematics education
Εισήγηση 4
Μία μεταθεωρία για τον Ελληνικό Μαθηματικό Λόγο
Εισήγηση 5
Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 6
Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας
Εισήγηση 7
Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία
Εισήγηση 8
Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο
Εισήγηση 9
Μοντέλο ανάλυσης της γεωμετρικής κατασκευής και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα
Εισήγηση 10
Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών
Εισήγηση 11
Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 12
Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων
Εισήγηση 13
Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης
Εισήγηση 14
Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 15
Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός
Εισήγηση 16
Τα νέα βιβλία της Α'και Β'Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας
Εισήγηση 17
Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία
Εισήγηση 18
Ο υπολογιστής σαν εκπαιδευτικό μέσο
Εισήγηση 19
Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές
Εισήγηση 20
Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση
Εισήγηση 21
Ο Ευκλείδης στη χώρα των πραγμάτων
Εισήγηση 22
Το μαθηματικό πρόβλημα σαν παράγοντας για την απόκτηση και μεταφορά της γνώσης
Εισήγηση 23
Και η σκέψη διδάσκεται
Εισήγηση 24
Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.
Εισήγηση 25
Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε "Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία ".
Εισήγηση 26
Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος