5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μαθηματικά στο Λύκειο
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1987
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 21-12-1988
Ημερομηνία Λήξης 23-12-1988
Τόπος Διεξαγωγής Ιωάννινα
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Η χρήση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Εισήγηση 2
New informational technologies in education
Εισήγηση 3
Τα Μαθηματικά στο λύκειο από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου
Εισήγηση 4
Σκέψεις για την γεωμετρία
Εισήγηση 5
Μια αναγκαία και επιβαλλόμενη αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά του λυκείου
Εισήγηση 6
Η λογική σκέψη των μαθητών του λυκείου
Εισήγηση 7
Τα Μαθηματικά από την σκοπιά των μαθητών λυκείου
Εισήγηση 8
Μαθηματική Παιδεία και Εκπαιδεύουσα Κοινωνία
Εισήγηση 9
Η ανάγκη αναπροσαρμογής της Παιδαγωγικής μεθόδου
Εισήγηση 10
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Εισήγηση 11
Επιδράσεις της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προέλευσης του μαθητή στην επίδοση στα Μαθηματικά του λυκείου
Εισήγηση 12
Τα Μαθηματικά στα Γιάννενα κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας (1400 - 1900)
Εισήγηση 13
Η σκοπιμότητα Παιδαγωγικής - Διδακτικής κατάρτισης των Μαθηματικών - Καθηγητών της μέσης Εκπαίδευσης. Τρόποι για την οργάνωση της
Εισήγηση 14
Μερικές απόψεις του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αλβανίας
Εισήγηση 15
Μια σύντομη ανασκόπηση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην Αλβανία