Χρονικά Επιστημονικού - Παιδαγωγικού Συνεδρίου

Χρονικά Επιστημονικού - Παιδαγωγικού Συνεδρίου
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1960
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 14-05-1960
Ημερομηνία Λήξης 15-05-1960
Τόπος Διεξαγωγής Ηράκλειο
Ιστορικό της συγκροτήσεως του συνεδρίου
Ιστορικό της συγκροτήσεως του συνεδρίου
Εισηγητική ομιλία του Γενικά Γραμματέα της Ε.Μ.Ε.
Εισηγητική ομιλία του Γενικά Γραμματέα της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου και χαιρετισμοί
Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου και χαιρετισμοί
Εισήγηση 1
Επιδώξεις και επιτεύγματα της μαθηματικής επιστήμης κατά τον τρέχοντα αιώνα
Εισήγηση 2
Λογιστικά αρχεία και μετρητικά συστήματα της Μινωικής εποχής
Εισήγηση 3
Τα μαθηματικά και η Κρήτη
Εισήγηση 4
Μοντέρνα μαθηματικά ή μοντέρνος τρόπος διατυπώσεως τους
Εισήγηση 5
Ομιλίες - Συζητήσεις
Εισήγηση 6
Συναρτήσεις τινές των γωνιών Ευκλειδείου τριγώνου και η υποκυκλοειδής του Steiner
Εισήγηση 7
Θέσις των ριζών της εξισώσεως z^m +az^(m-1) + az=0 εν σχέσει με τον κύκλο |z|=1 δια τας διαφόρυς πραγαμτικάς τιμάς της παραμέτρου α
Εισήγηση 8
Τεχνητοί δορυφόροι και διάστημα
Εισήγηση 9
Πορίσματα του πρώτου επιστημονικού παιδαγωγικού συνεδρίου των μαθηματικών στην Κρήτη