20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Η Διαδρομή Του Παιδιού Στα Μαθηματικά Από Την Προσχολική Ηλικία Μέχρι Την Ενηλικίωση
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2003
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 07-11-2003
Ημερομηνία Λήξης 09-11-2003
Τόπος Διεξαγωγής Βέροια
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Εισήγηση 2
Προϋποθέσεις για το σχεδιασμό μιας μαθησιακής διαδρομής στα Μαθηματικά
Εισήγηση 3
Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση?.
Εισήγηση 4
Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές
Εισήγηση 5
Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
Εισήγηση 6
Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα
Εισήγηση 7
Η συνάρτηση και η διδακτική της
Εισήγηση 8
Η θέση και ο ρόλος των ασκήσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο
Εισήγηση 9
Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων
Εισήγηση 10
Η σχέση των μαθηματικών με το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
Εισήγηση 11
Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας
Εισήγηση 12
Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων
Εισήγηση 13
Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον
Εισήγηση 14
Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου
Εισήγηση 15
Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης
Εισήγηση 16
Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
Εισήγηση 17
Η χρήση του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 18
Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία
Εισήγηση 19
Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας
Εισήγηση 20
Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο
Εισήγηση 21
Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό
Εισήγηση 22
Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων
Εισήγηση 23
Τα επιστημολογικά εμπόδια της μαθηματικοποίησης
Εισήγηση 24
Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού
Εισήγηση 25
Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου
Εισήγηση 26
Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά
Εισήγηση 27
Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ'Δημοτικού Σχολείου
Εισήγηση 28
Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα
Εισήγηση 29
Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική
Εισήγηση 30
Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 31
Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση
Εισήγηση 32
Η συμβατότητα της περιγραφικής γλώσσας των συνόλων με τη φυσική γλώσσα στα μικρά παιδιά
Εισήγηση 33
Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα
Εισήγηση 34
Η επίδραση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
Εισήγηση 35
Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων
Εισήγηση 36
Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές
Εισήγηση 37
Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)
Εισήγηση 38
Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου
Εισήγηση 39
Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών
Εισήγηση 40
Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)
Εισήγηση 41
Τα Μαθηματικά στην κοινωνία της εικόνας. Μαθηματικά σύμβολα σε πολυτροπικά, μη Μαθηματικά κείμενα.
Εισήγηση 42
Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία
Εισήγηση 43
Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες
Εισήγηση 44
Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος
Εισήγηση 45
Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα "Σενάρια"και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών
Εισήγηση 46
Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 47
Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις
Εισήγηση 48
Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση
Εισήγηση 49
Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες
Εισήγηση 50
Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας
Εισήγηση 51
Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών
Εισήγηση 52
Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων
Εισήγηση 53
Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών
Εισήγηση 54
Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Εισήγηση 55
Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης
Εισήγηση 56
Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ''Μια πρόκληση της εποχής μας''
Εισήγηση 57
Η τετραγωνική, η κυβική ρίζα, ο Ευγένιος Βούλγαρης και άλλα?
Εισήγηση 58
Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το "συμμετοχικό περιβάλλον"μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.