18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μαθηματικός Αλφαβητισμός : Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2001
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 13-11-2001
Ημερομηνία Λήξης 15-11-2001
Τόπος Διεξαγωγής Ρόδος
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Εισήγηση 2
Αλγεβρική Γεωμετρία και Γεωμετρική Άλγεβρα στους αρχαίους πολιτισμούς
Εισήγηση 3
Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη
Εισήγηση 4
Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων
Εισήγηση 5
Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Εισήγηση 6
To sketchpad και το άγαλμα
Εισήγηση 7
Numeracy και εκπαίδευση ενηλίκων. Προσεγγίσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις
Εισήγηση 8
Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες
Εισήγηση 9
Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας
Εισήγηση 10
Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος
Εισήγηση 11
Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών
Εισήγηση 12
Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης
Εισήγηση 13
Ευκλείδειος αλγόριθμος: η πρακτική, η γεωμετρική και η προκύπτουσα φιλοσοφική του ερμηνεία
Εισήγηση 14
Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασία: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό
Εισήγηση 15
Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;
Εισήγηση 16
Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες
Εισήγηση 17
Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων
Εισήγηση 18
Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων
Εισήγηση 19
Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων
Εισήγηση 20
Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας
Εισήγηση 21
Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους
Εισήγηση 22
Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος
Εισήγηση 23
Παρανοήσεις που οφείλονται στις αναπαραστάσεις, κριτήρια αποτελεσματικότητας και πρόταση για ένα αναπαραστατικό σύστημα για τα κλάσματα
Εισήγηση 24
Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση
Εισήγηση 25
Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης
Εισήγηση 26
Ο ρόλος της φαντασίας στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Εισήγηση 27
Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β'λυκείου με τη χρήση Η/Υ
Εισήγηση 28
Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα
Εισήγηση 29
Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;
Εισήγηση 30
Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού
Εισήγηση 31
Διδακτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε μαθηματικές διαδικασίες
Εισήγηση 32
Τα "Στοιχεία"του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση
Εισήγηση 33
Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών
Εισήγηση 34
Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου
Εισήγηση 35
Ένα παράδειγμα εφαρμογής της κατασκευαστικής αρχής της γνώσης στην διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 36
Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 37
Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών
Εισήγηση 38
Μαθηματικά και ποίηση
Εισήγηση 39
Το αγέλαστον γράμμα
Εισήγηση 40
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στην εκπαίδευση: δυνατό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών
Εισήγηση 41
Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο
Εισήγηση 42
Αναλογική σκέψη και Μαθηματικά
Εισήγηση 43
Ένα μοντέλο "Βηματισμού"της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)
Εισήγηση 44
Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας
Εισήγηση 45
Χρησιμότητα των Μαθηματικών (Κάτω από την επιφάνεια)
Εισήγηση 46
Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός
Εισήγηση 47
Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)
Εισήγηση 48
Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Εισήγηση 49
Μαθηματική λογοτεχνία: ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 50
Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 51
Τα ουσιώδη και χρειώδη
Εισήγηση 52
Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα
Εισήγηση 53
Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος
Εισήγηση 54
Χρήση Κινητικών Μοντέλων στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
Εισήγηση 55
Η Γεωμετρική κατασκευή ως "Σενάριο": Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.
Εισήγηση 56
Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO
Εισήγηση 57
Τα διανύσματα στη Β'Λυκείου
Εισήγηση 58
Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία
Εισήγηση 59
Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης και της γραμμικής παλινδρόμησης
Εισήγηση 60
Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή
Εισήγηση 61
Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού