17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα Μαθηματικά Κλειδί Ανάπτυξης
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2000
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 10-11-2000
Ημερομηνία Λήξης 12-11-2000
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Συμπροέδρου του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Εισήγηση 2
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Εισήγηση 3
Σκέψεις και απόψεις για τη μελλοντική πορεία της Μαθηματικής Επιστήμης
Εισήγηση 4
Αρχαία Ελλάδα κοιτίδα της Μαθηματικής σκέψης
Εισήγηση 5
DNA και Μαθηματικά
Εισήγηση 6
Μαθηματική Θεμελίωση της κλασικής κβαντομηχανικής
Εισήγηση 7
Τα Μαθηματικά κλειδί ανάπτυξης και αντίστροφα
Εισήγηση 8
Κρυπτογραφία Μαθηματικά και κβαντική μηχανική
Εισήγηση 9
Οι φυσικές αρχές της διαφορικής Γεωμετρίας βάση για την γεωμετρική περιγραφή της φύσης του βαρυτικού πεδίου
Εισήγηση 10
Ευρεστικές μέθοδοι επίλυσης του ελαστικού προβλήματο δρομολόγησης οχημάτων
Εισήγηση 11
Διακριτά Μαθηματικά : Μια δυνατότητα εξόδου από την κρίση των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση
Εισήγηση 12
Μαθηματικός σχεδιασμός (στην κοινωνία) και διδακτικές διακινδυνεύσεις (στην τάξη). Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της μαθηματικής παιδείας στην καμπή του αιώνα.
Εισήγηση 13
Η διδασκαλία των Μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές-που βρισκόμαστε σήμερα
Εισήγηση 14
Η Ελλάδα κοιτίδα των μαθηματικών αποφθεγμάτων. Η χρήση τους κατά την διδασκαλία.
Εισήγηση 15
Τα Μαθηματικά κλειδί ανάπτυξης
Εισήγηση 16
Η τεχνική των πολλών παραθύρων-εργαλείο για τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.
Εισήγηση 17
Η αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.
Εισήγηση 18
Η συμβολή της συνεπαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία διδακτικών δεδομένω των Μαθηματικών: Εφαρμογή στη μετάφραση αναπαραστάσεων.
Εισήγηση 19
Η μαθηματική γνώση προσδιοριστικός παράγων του ρυθμού μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.
Εισήγηση 20
Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 1971-1991
Εισήγηση 21
Το μαθηματικό οικονομικό υπόδειγμα και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη
Εισήγηση 22
Μοντελοποίηση προβλήματος-Μοντέλο ανταγωνισμού εξοπλισμού κρατών (το μοντέλο του Richardson)
Εισήγηση 23
Τα Μαθηματικά στην κοινωνία του 21ου αιώνα μέσα από το πρίσμα μιας πολυδιάστατης θεωρίας πολλαπλών μορφών νοημοσύνης
Εισήγηση 24
Τα Μαθηματικά της βασικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας
Εισήγηση 25
Θεωρία κατηγοριών και σύγχρονη σκέψη
Εισήγηση 26
Τα Μαθηματικά σήμερα : παράγοντας ευημερίας αλλά και ανισότητας
Εισήγηση 27
Επίπεδα μέτρησης των μεταβλητών στις κοινωνικές επιστήμες, την παιδαγωγική και την Ψυχολογία
Εισήγηση 28
Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη μετασχηματισμού στην εκπαίδευση
Εισήγηση 29
Κατασκευάζοντας «σκαλωσιές» (scaffolds) μάθησης : μια κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση για την αναμόρφωση της διδακτικής των Μαθηματικών
Εισήγηση 30
Η ικανότητα κατασκευής και ικανότητα επίλυσης μαθηματικού προβλήματος
Εισήγηση 31
Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα μαθηματικά και τη ζωγραφική;
Εισήγηση 32
Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά και την παιδεία τους
Εισήγηση 33
Μαθηματικά - Μουσική : πορείες παράλληλες
Εισήγηση 34
Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις της μαθηματικής παιδείας
Εισήγηση 35
Αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής
Εισήγηση 36
Συμμετρία και σύγχρονη Φυσική
Εισήγηση 37
Τα σύνορα μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής
Εισήγηση 38
Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές στην σύγχρονη τεχνολογία
Εισήγηση 39
Graphic Calculators in Mathematics education: examples and ideas on implementation
Εισήγηση 40
Αλγεβρική σκέψη και επίδοση στα Μαθηματικά των μαθητών της Β'και Γ'Λυκείου
Εισήγηση 41
Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση
Εισήγηση 42
Γεωμετρία και Τέχνη: Δύο παράλληλες αναζητήσεις
Εισήγηση 43
Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τη Ζωγραφική κατά την περίοδο της Αναγέννησης
Εισήγηση 44
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους: Παγκύπρια Έρευνα
Εισήγηση 45
Επικοινωνία και διδακτική των Μαθηματικών (τρεις κύριες επικοινωνιακές αντιλήψεις)
Εισήγηση 46
Η θεωρία της ανάπτυξης και διαφοράς στη διδακτική επάρκεια των καθηγητών των μαθηματικών
Εισήγηση 47
Χρηματιστήριο = Κοινωνία, μια μαθηματική προσέγγιση
Εισήγηση 48
Συμβολή στη μελέτη των μη γραμμικών διακριτών συστημάτων
Εισήγηση 49
Η Αστρονομία ως μάθημα Α'ανάθεσης των Μαθηματικών (ΠΕ03) στην Δ/θμια Εκπ/ση
Εισήγηση 50
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), με τίτλο : Πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση Graphic Calculato
Εισήγηση 51
CHIC: Ένα στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τη διδακτική των Μαθηματικών - εφαρμογή στις συναρτήσεις
Εισήγηση 52
Γραμμικός Προγραμματισμός : Η μέθοδος Simplex -- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία
Εισήγηση 53
Η ικανότητα μετάφρασης μαθητών λυκείου της Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη χρήση της συνεπαγωγικής μεθόδου CHIC
Εισήγηση 54
Η εξέλιξη του γνώμονος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολύγωνοι αριθμοί
Εισήγηση 55
Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως
Εισήγηση 56
Εφαρμογές των μαθηματικών στη διδασκαλία
Εισήγηση 57
Διδασκαλία των Μαθηματικών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές