16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μαθηματικά, Νέα Γενιά και Κοινωνία
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1999
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 12-11-1999
Ημερομηνία Λήξης 14-11-1999
Τόπος Διεξαγωγής Λάρισα
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής
Εισήγηση 2
Can an Integral be more than a tool for Calculating Areas.
Εισήγηση 3
Τα «πιστεύω» των μαθητών (ηλικίας 12 ?15) για τα Μαθηματικά
Εισήγηση 4
Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση
Εισήγηση 5
Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά
Εισήγηση 6
Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά
Εισήγηση 7
Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία
Εισήγηση 8
Αγχος για τα μαθηματικά και επίδοση. Μία σύντομη αναδρομή στη θεωρία και στην έρευνα.
Εισήγηση 9
Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο
Εισήγηση 10
Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.
Εισήγηση 11
Μια γενική επισκόπηση στη μαθηματική θεωριά μάθησης ? μαθηματική ψυχολογία
Εισήγηση 12
Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 13
Discovery Learning ? Probably a new approach
Εισήγηση 14
Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους
Εισήγηση 15
Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους
Εισήγηση 16
Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας
Εισήγηση 17
Μαθηματική Εκπαίδευση και Μαθητές: Προσδοκίες και Πραγματικότητα
Εισήγηση 18
Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 19
Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.
Εισήγηση 20
Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση
Εισήγηση 21
Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών
Εισήγηση 22
Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό
Εισήγηση 23
Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στα Λύκεια μετά τη μεταρρύθμιση
Εισήγηση 24
Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;
Εισήγηση 25
Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης
Εισήγηση 26
Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη
Εισήγηση 27
Υπάρχει απόλυτο μηδέν;
Εισήγηση 28
Asymmetric Quadrilateral Inequalities
Εισήγηση 29
Επεκτάσεις με αφορμή ένα θεώρημα του Ιάμβλιχου
Εισήγηση 30
Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία
Εισήγηση 31
Τα μαθηματικά στην επιστήμη των Υλικών
Εισήγηση 32
Στοιχεία για τη συμπεριφορά των διδασκόντων και των μαθητών σχετικά με τους περιοδικούς δεκαδικούς
Εισήγηση 33
Real Problems in School Mathematics
Εισήγηση 34
Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση
Εισήγηση 35
Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών
Εισήγηση 36
Στη διαδρομή απ'τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω
Εισήγηση 37
Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές
Εισήγηση 38
Κοινωνικογνωστική προσέγγιση των Μαθηματικών
Εισήγηση 39
Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων
Εισήγηση 40
Ο Καντ και τα θεμέλια των σύγχρονων κατασκευαστικών απόψεων για τη διδακτική των μαθηματικών
Εισήγηση 41
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου
Εισήγηση 42
Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2
Εισήγηση 43
Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας &σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία
Εισήγηση 44
Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ'Γυμνασίου
Εισήγηση 45
ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση
Εισήγηση 46
Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ
Εισήγηση 47
Ο Γνωμών ως όργανο διδακτικής διαδικασίας με σύγχρονες θεωρίες μάθησης
Εισήγηση 48
Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο
Εισήγηση 49
Creative Work With Mathematically Talented Students
Εισήγηση 50
Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας
Εισήγηση 51
Η Αλληλεπίδραση νοητικών και συναισθηματικών διαδικασιών στην κατανόηση των Μαθηματικών
Εισήγηση 52
Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α'δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων
Εισήγηση 53
Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις