15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα Μαθηματικά στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1998
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 13-11-1998
Ημερομηνία Λήξης 15-11-1998
Τόπος Διεξαγωγής Χίος
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονίκης Επιτροπής
Εισήγηση 2
Τέσσερις Χίοι ερευνητές που σε τρεις διαφορετικές εποχές έκαναν εκπαιδευτικές αλλαγές
Εισήγηση 3
Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas
Εισήγηση 4
Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία
Εισήγηση 5
Αναλυτικά προγράμματα και γεωμετρία στο Λύκειο
Εισήγηση 6
Τα μαθηματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Προτάσεις
Εισήγηση 7
Σφαιρική άποψη των μαθηματικών
Εισήγηση 8
Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α'Τάξης του Τεχνικού Λυκείου
Εισήγηση 9
Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές
Εισήγηση 10
Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης
Εισήγηση 11
Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας
Εισήγηση 12
Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού
Εισήγηση 13
Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές
Εισήγηση 14
Μαθηματικά και Χημική Μηχανική
Εισήγηση 15
Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία
Εισήγηση 16
Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 17
Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών
Εισήγηση 18
Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη
Εισήγηση 19
Mathematics Teaching Development: The teacher as the centre of change
Εισήγηση 20
To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.)
Εισήγηση 21
Βελτιώνοντας το Μαθησιακό Επίπεδο με τη Χρήση του Μαθηματικού Λογισμικού "DERIVE"στη Διδασκαλία της Γραφικής Παράστασης της Συνάρτησης ψ = αχ+β
Εισήγηση 22
Εκπαιδευτικό λογισμικό: "Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος"
Εισήγηση 23
Οι νέες Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Μια απλή συνύπαρξη ή μια σχέση δημιουργίας;
Εισήγηση 24
Πυθαγόρειο θεώρημα για την Β'Γυμνασίου σε Multimedia εφαρμογή
Εισήγηση 25
Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών
Εισήγηση 26
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet
Εισήγηση 27
Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη
Εισήγηση 28
Τα "πιστεύω" (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
Εισήγηση 29
Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β'Τάξης
Εισήγηση 30
Η Αξιολόγηση από τη σκοπιά της Διδακτικής των Μαθηματικών
Εισήγηση 31
Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτωση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη
Εισήγηση 32
Διαισθητικά μοντέλα στην κατανόηση της έννοιας του εμβαδού
Εισήγηση 33
Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα
Εισήγηση 34
Η αναθεώρηση της κλίμακας: "Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας"των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας
Εισήγηση 35
Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης
Εισήγηση 36
Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες
Εισήγηση 37
Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο
Εισήγηση 38
Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.
Εισήγηση 39
Η εκδίκηση του "Συνεπάγεται"
Εισήγηση 40
Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα
Εισήγηση 41
Έκφραση μαγικών τετραγώνων ως άθροισμα λατινικών τετραγώνων
Εισήγηση 42
Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της "Νύχτας". Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης
Εισήγηση 43
Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών
Εισήγηση 44
Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)
Εισήγηση 45
Promoting Mathematical Talent Through Mathematical Education
Εισήγηση 46
Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με συνδυασμένη χρήση διερευνητικού λογισμικού. Η περίπτωση των νόμων του Kepler και της Μηχανικής του Newton