14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα Μαθηματικά στο Σχολείο του 2000
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1997
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 14-11-1997
Ημερομηνία Λήξης 16-11-1997
Τόπος Διεξαγωγής Μυτιλήνη
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι προοπτικές για το σχολείο του 2000
Εισήγηση 2
Συναισθηματικός τομέας και Μαθηματική Παιδεία. Η έρευνα στον Ελλαδικό και το Διεθνή χώρο
Εισήγηση 3
Η συμβολή της διδακτικής των Μαθηματικών στην επεξεργασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστροφή στη σχολική τάξη με ερευνητικές δραστηριότητες
Εισήγηση 4
Τα όμορφα χωρία ομοιόμορφα καίγονται (Μαθηματικά και Κοινωνία σε μια κριτική παιδαγωγική θεώρηση του Αναλυτικού προγράμματος)
Εισήγηση 5
Ο ρόλος των δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 6
Απ'την εμπειρική καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα
Εισήγηση 7
Ένα επιστημονικό ερώτημα με διδακτικές συνέπειες : Για τη φύση της Μαθηματικής γνώσης
Εισήγηση 8
Παιδεία, Κοινωνία, Θετικές Επιστήμες και ο ρόλος της Διδακτικής των θετικών επιστημών
Εισήγηση 9
Από τη νεωτερικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα : Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών και η εκπαιδευτική πολιτική του
Εισήγηση 10
Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Κοινωνίας. Η περίπτωση ενός γεωμετρικού οργάνου
Εισήγηση 11
Η κρυφή ζωή των Μαθηματικών και ο Αριστοκρατικός ποιητικός τους χαρακτήρας
Εισήγηση 12
Προβλήματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης
Εισήγηση 13
Μοντέλα διδασκαλίας με λύση προβλήματος
Εισήγηση 14
Μοντέλα μαθητικής παιδείας. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοντέλου του 2000;
Εισήγηση 15
Η καθημερινή γλώσσα και «εξωτερικά» μοντέλα σε μια αδιδακτική κατάσταση
Εισήγηση 16
Χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων για τη περιγραφή της διαδικασίας εκμάθησης των Μαθηματικών
Εισήγηση 17
Τα ισχύοντα διδακτικά βιβλία για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Απόψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισήγηση 18
Ο Υπολογιστής ως διευκολυντής της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Παράθυρο για τα Μαθηματικά
Εισήγηση 19
Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο μέσα στην Κοινωνία των Πληροφοριών (Η Εκπαίδευση σ'ένα σχολείο χωρίς τοίχους)
Εισήγηση 20
Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των Μαθηματικών
Εισήγηση 21
Η νέα διάσταση της εκπαιδευτικής μαθηματικής σκέψης
Εισήγηση 22
Χρήση του Προγράμματος Cabri-Γεωμέτρης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ'Τάξης Δημοτικού Σχολείου : Προκαταρκτική Έρευνα
Εισήγηση 23
Η σημασία της εργαστηριακής άσκησης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων
Εισήγηση 24
Ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία του τρόπου κατασκευής τριγώνων σε μαθητές δημοτικού
Εισήγηση 25
Μαθηματικά και πληροφορική : Αντιρρήσεις στις νέες τεχνολογίες
Εισήγηση 26
Ανάπτυξη και υλοποίηση των επιπέδων Van Hiele στη γεωμετρία με τη βοήθεια υπολογιστή
Εισήγηση 27
Παρουσίαση προγράμματος (Λογισμικού) με βασικές Μαθηματικές έννοιες από την υποχρεωτική εκπαίδευση
Εισήγηση 28
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - ΠΕΚ
Εισήγηση 29
Η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Προκλήσεις και προοπτικές στο κατώφλι μιας νέας εποχής
Εισήγηση 30
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών «Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές»
Εισήγηση 31
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ΠΕΚ
Εισήγηση 32
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2000
Εισήγηση 33
Ευκλείδεια Γεωμετρία και κριτική ικανότητα των μαθητών
Εισήγηση 34
Ευκλείδειες Γεωμετρίες
Εισήγηση 35
Στρατηγικές μαθητών της Α'Λυκείου στην αντιμετώπιση προβλημάτων μέτρησης επιφανειών. Η συμβολή του Πολιτισμικού-Ιστορικού «Εργαλείου»
Εισήγηση 36
Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών
Εισήγηση 37
Σκέψεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθηματικά στο πλαίσιο ενός αυτοδύναμου σχολείου
Εισήγηση 38
A proposal for the development of the hellenic certificate of secondary education (HCSE) and its assessment - the case of mathematics
Εισήγηση 39
Η αντιπαράθεση της Ευκλείδειας και διανυσματικής μεθόδου στη λύση Γεωμετρικών προβλημάτων - μια εμπειρική έρευνα σε μαθητές Γ'Λυκείου
Εισήγηση 40
Γεωμετρία και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική
Εισήγηση 41
Η Χρυσή τομή και η Διαχρονικότητα της Αισθητικής της Αξίας
Εισήγηση 42
Τα Οικονομικά Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εισήγηση 43
Εμπλουτίζοντας τον κόσμο των Επικοινωνιών με νέα Εργαλεία Διασκέψεων
Εισήγηση 44
Η μεταρρύθμιση του 1997, τα μαθηματικά και η πολιτιστική μας κληρονομιά
Εισήγηση 45
Η εξέλιξη των στάσεων των μαθητών του γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά. Μια διαχρονική μελέτη της σχέσης επίδοσης-στάσης (επίδοση στο μάθημα των μαθηματικών-στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά)
Εισήγηση 46
Η ικανότητα διατύπωσης λογικών συλλογισμών που εξηγούν γεωμετρικές σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης τάξης» και ο ρόλος της στην ανάπτυξη ειδίκευσης στη Γεωμετρία
Εισήγηση 47
Μαθηματική Βιολογία (Γενετική - Χρωμοσωμικοί Συνδυασμοί - Βιοεπιμεριστικοί Τελεστές)
Εισήγηση 48
Γεωμετρία, εργαλείο μάθησης και μεταμάθησης
Εισήγηση 49
Στάσεις και απόψεις μαθητών Λυκείου από και για τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών
Εισήγηση 50
Μια πρόταση πάνω στα τετράπλευρα.
Εισήγηση 51
Μια διαφορετική θεμελίωση της Ευκλείδειου Γεωμετρίας. Το Ευκλείδειο αίτημα σαν θεώρημα
Εισήγηση 52
Μαθαίνω παίζοντας..... Να λύνω προβλήματα με ποσά και ποσοστά
Εισήγηση 53
Κάποια νέα αποτελέσματα στη θεωρία Ramsey και τη συνδυαστική Γεωμετρία
Εισήγηση 54
Το Ευπαλίνειο Όρυγμα : Ένα εργαλείο διδακτικής στην τάξη των Μαθηματικών