13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1996
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 29-11-1996
Ημερομηνία Λήξης 01-12-1996
Τόπος Διεξαγωγής Αλεξανδρούπολη
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.
Εισήγηση 2
Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών
Εισήγηση 3
Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια
Εισήγηση 4
Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας
Εισήγηση 5
Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη
Εισήγηση 6
Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία
Εισήγηση 7
Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας
Εισήγηση 8
Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση
Εισήγηση 9
Η λύση Προβλήματος ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης (Πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα)
Εισήγηση 10
Περιλήψεις των εισηγήσεων
Εισήγηση 11
Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών
Εισήγηση 12
Σχετικά με τους σκοπούς στις οδηγίες για τα Μαθηματικά
Εισήγηση 13
Στατιστική στην εκπαίδευση, μελέτη μιας περίπτωσης
Εισήγηση 14
Τα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου -η διδακτέα ύλη και ο Προγραμματισμός της
Εισήγηση 15
Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Εισήγηση 16
Η επίδοση των μαθητών Α'Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης
Εισήγηση 17
Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα. Τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση
Εισήγηση 18
"Παιδεία η παιδιά"(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)
Εισήγηση 19
Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εισήγηση 20
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εισήγηση 21
Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α'Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις
Εισήγηση 22
Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες
Εισήγηση 23
Οι 4 πράξεις και τα πρωτάκια
Εισήγηση 24
Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)
Εισήγηση 25
Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες
Εισήγηση 26
Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας
Εισήγηση 27
Κριτική της μαθηματικής εκπαίδευσης από τη σκοπιά των εξετάσεων
Εισήγηση 28
Ο εκπαιδευτικός: Ένας "Υποδειγματικός διανοούμενος"
Εισήγηση 29
Τυπικές μαθηματικές αναπαραστάσεις δυναμικών καταστάσεων: Εργαλεία και μέθοδοι
Εισήγηση 30
Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών
Εισήγηση 31
Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α'Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE
Εισήγηση 32
Inscribed-Circumscribed Quadrilaterals
Εισήγηση 33
Εισάγοντας καινοτομίες στην εκπαίδευση
Εισήγηση 34
Η κατευθυνόμενη εργασία στο σχολείο
Εισήγηση 35
Η έννοια του επιπέδου στα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ"του Ευκλείδη
Εισήγηση 36
Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας