12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα Μαθηματικά και οι άλλες Επιστήμες
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1995
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 10-11-1995
Ημερομηνία Λήξης 12-11-1995
Τόπος Διεξαγωγής Ηράκλειο
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη
Εισήγηση 2
Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων
Εισήγηση 3
Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»
Εισήγηση 4
Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη
Εισήγηση 5
Γεωμετρία - Αισθητική - Αρχιτεκτονική δύο παραδείγματα από / για τα σχολικά μαθηματικά γεωμετρικά μοτίβα - Γεφύρια με παραβολικές καμάρες
Εισήγηση 6
Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική
Εισήγηση 7
Οι επιδράσεις της Γεωμετρίας στις Θετικές Επιστήμες
Εισήγηση 8
Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση
Εισήγηση 9
Η στατιστική και οι διδακτικές προσεγγίσεις της
Εισήγηση 10
Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση
Εισήγηση 11
Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις
Εισήγηση 12
Αναστοχαστικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταμοντέρνος Φεμινισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Μια επιστημολογική προσέγγιση
Εισήγηση 13
«Θρησκείες», «Άθεοι» και θαύματα
Εισήγηση 14
Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
Εισήγηση 15
A teacher's evaluation of art-based curriculum materials in the mathematics classroom
Εισήγηση 16
Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Εισήγηση 17
Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση
Εισήγηση 18
Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες
Εισήγηση 19
Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών
Εισήγηση 20
Και το 666 στην υπηρεσία της διδακτικής των μαθηματικών
Εισήγηση 21
Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες
Εισήγηση 22
Οι νοεροί αριθμητικοί υπολογισμοί στη μαθηματική μας εκπαίδευση
Εισήγηση 23
Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»
Εισήγηση 24
Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών
Εισήγηση 25
Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος
Εισήγηση 26
Η αντιμετώπιση των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών μαθημάτων από τους Έλληνες λογίους κατά τον 18° αιώνα
Εισήγηση 27
Η εφαρμογή του Derive στην αναπαράσταση κατασκευής όγκου εκ περιστροφής
Εισήγηση 28
Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;
Εισήγηση 29
Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες
Εισήγηση 30
Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον
Εισήγηση 31
Διδασκαλία «Ζωγραφικής» στην πληροφορική του γυμνασίου με έννοιες και προβλήματα από τα μαθηματικά τους
Εισήγηση 32
Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov
Εισήγηση 33
Η μαθηματική μεθοδολογία στην οικονομική επιστήμη
Εισήγηση 34
Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή
Εισήγηση 35
Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας
Εισήγηση 36
One Method For Automatic Chromosome Analysis And Comparison
Εισήγηση 37
Η μαθηματική μέθοδος οδηγός στις άλλες επιστήμες
Εισήγηση 38
Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση
Εισήγηση 39
Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών
Εισήγηση 40
Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οικονομική επιστήμη
Εισήγηση 41
Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής
Εισήγηση 42
Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά
Εισήγηση 43
Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων
Εισήγηση 44
Μαθηματικά και Ναυτιλία
Εισήγηση 45
Μαθηματικά και Ναυτιλία. Η ναυτική εκπαίδευση (Σύντομη αναδρομή- Η κυρίαρχη θέση των Μαθηματικών)
Εισήγηση 46
Kings in Tournaments
Εισήγηση 47
Spectral test for pseudorandom numbers generators