Κεφάλαιο 10: Υπολογιστής και εκπαίδευση

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 10
Ενότητα 1
Υπολογιστής και εκπαίδευση
Περιγράφονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της χρήσης των Η/Υ για την εξατομίκευση της διδασκαλίας, ενώ η χρήση του για οργανωτικούς και διοικητικούς σκοπούς εκτιμάται ως ιδιαίτερα αποδοτική.