Κεφάλαιο 08: Η εξέλιξη της έννοιας της ποσότητας στα μαθηματικά

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 08
Ενότητα 1
Η εξέλιξη της έννοιας της ποσότητας στα μαθηματικά
Τα μαθηματικά εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μελέτη ποσοτικών σχέσεων. Αυτή όμως η έννοια της ποσότητας πέρασε από βασικά στάδια που αποτέλεσαν σταθμούς στη μαθηματική εξέλιξη. Τέλος σχετικά με τη σχέση ποσότητας και δομής, η ποσότητα οργανώνεται από τη δομή.