Κεφάλαιο 07: Η μαθηματική σκέψη

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 07
Ενότητα 1
Η μαθηματική σκέψη
Η μαθηματική σκέψη είναι πολύμορφη γνωστική δραστηριότητα, προσανατολισμένη στην ανακάλυψη και διαμόρφωση των πιο γενικών νόμων των μορφών σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων και φαινομένων της φύσης και της κοινωνίας που εκφράζονται από τις μαθηματικές έννοιες. Στον ορισμό αυτό καταλήγει ο συγγραφέας αξιοποιώντας τα τελευταία αποτελέσματα διαφόρων επιστημονικών κλάδων.