Κεφάλαιο 06: Η ψυχολογία της μάθησης των μαθηματικών

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 06
Ενότητα 1
Η ψυχολογία της μάθησης των μαθηματικών
Με ζητούμενο τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της μαθηματικής εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα, ο συγγραφέας παρουσιάζει τους προβληματισμούς του σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση των μαθητών στο σχολείο.