Κεφάλαιο 04: Η <αρχιτεκτονική των μαθηματικών> και η επίδραση της στη διδασκαλία τους

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 04
Ενότητα 1
Η <αρχιτεκτονική των μαθηματικών> και η επίδραση της στη διδασκαλία τους
Η ενότητα των μαθηματικών είναι σημαντική για την ίδια την επιστήμη και τη διδασκαλία της. Τίθεται λοιπόν ως ζητούμενο η διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από τις δομές τους και προτείνεται ολοκληρωμένο παράδειγμα για την εισαγωγή των δομών μέσα από την χειροπιαστή πραγματικότητα.