Κεφάλαιο 03: Οι σύγχρονες τάσεις της διδακτικής στον τόπο μας, στις δυτικές και ανατολικές χώρες

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 03
Ενότητα 1
Οι σύγχρονες τάσεις της διδακτικής στον τόπο μας, στις δυτικές και ανατολικές χώρες
Παρουσιάζονται διαφορετικά διδακτικά μοντέλα από χώρες ανατολικές και δυτικές. Τέλος, ο συγγραφέας προτείνει ένα συνθετικό μοντέλο, ο διαλεκτικός τύπος του οποίου περιέχει πολλά στοιχεία από τα προαναφερθέντα μοντέλα και έχει την αρχή του στο Σωκρατικό μαιευτικό μοντέλο που δοκιμάστηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων με πολύ θετικά αποτελέσματα.