Κεφάλαιο 46: Παράρτημα

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 46
Ενότητα 1
Τα μαθηματικά εις την άπω Άνατολήν
760.? Προκαταρκτικά παρατηρήσεις και γενικότητες.?761. Πίναξ των κυριωτέρων αρχαίων μαθηματικών της Ιαπωνίας.?762. Ξενική έπίδρασις. Γεωμετρία, \"Αλγεβρα, Αριθμητική. Μαγικά τετράγωνα και μαγικοί κύκλοι.?763. Κυκλομετρία. Μέγιστα και ελάχιστα.?764. Τελικαι παρατηρήσεις.
Ενότητα 2
Σημειώσεις του μεταφραστού
Ενότητα 3
Βιβλιογραφία κατά Κεφάλαιον
Ενότητα 4
ευρετήριο ονομάτων
Ενότητα 5
GINO LORIA
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενότητα 6
Ελληνική Βιβλιογραφία
Ενότητα 7
συνοπτικός πίνακας περιεχομένων και των τριών τόμων
Ενότητα 8
παροράματα