Κεφάλαιο 45: Οι ιστορικοί

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 45
Ενότητα 1
Οι ιστορικοί
750. Προοίμιον. Heilbronner.?751. Montucla, Kastner, Bossut, Reimer.? 752. Cossali, Franchini.?753. Νύξεις επί της Ιστορικής μεθόδου και των κλασσικών εκδόσεων. Peyrard, Halma, Venturi, Libri.?754. Chasles, Poudra.?755. Gherardi, Boncompagni, Nesselmann.?756. Moritz Cantor πρώτα του έργα. Gunther και Hankel.?757. P. Tannery, Zeuthen, Quetelet, Favaro.?758. Κριτικαι εκδόσεις: Heiberg, Curtze, Suter, Bjornbo.?^ 759. Τα «Μαθήματα» του Μ. Cantor και αί «Παρατηρήσεις» του Enestrom.
Ενότητα 2
\'Επίλογος