Βιβλιογραφία - Α. Σ. Αναστασιάδου. Το σύμπαν, 1936, Αθήναι

Από το τεύχος Β&Γ του περιοδικού Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Τεύχος Β&Γ
Περίοδος 1936
Συγγραφέας Ι. Σ. Παρασκευόποπυλος
Αρ. Αρθρου 18
Σελίδες 171-175
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5