Εφαρμογαί τινες επί των διαφορικών εξισώσεων των λυομένων δια διαφορίσεως

Από το τεύχος Α&Β του περιοδικού Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Τεύχος Α&Β
Περίοδος 1928
Συγγραφέας N. Hatzidakis
Αρ. Αρθρου 14
Σελίδες 72-75
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2