Περί ευθύνσεως της περιφέρειας κύκλου

Από το τεύχος Α&Β του περιοδικού Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Τεύχος Α&Β
Περίοδος 1928
Συγγραφέας Georges I. Remoundos
Αρ. Αρθρου 10
Σελίδες 42-42
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1