Συνεργατική μάθηση και γλώσσα Logo στο δημοτικό σχολείο.

Από το τεύχος 61 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (κονστρουκτιβιστική προσέγγιση) (constructivist approach) δίνουν μεγάλη σημασία στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, την ομαδική εργασία και την καθοδηγούμενη ανακάλυψη των πληροφοριών. Ξεκινώντας με αυτό το θεωρητικό πλαίσιο θα μελετήσουμε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με χρήση της γλώσσας Logo. Αρχικά παρουσιάζονται διεξοδικά ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στα πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες που προσφέρονται και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ο τρόπος αυτός οργάνωσης της σχολικής τάξης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί μια συνεργατική δραστηριότητα με τη βοήθεια υπολογιστή στα πλαίσια ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας Logo.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 61
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2004
Συγγραφέας Θ. Κακλαμάνης
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 92-109
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18