Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.

Από το τεύχος 61 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς των υπολογιστών στη βελτίωση της γεωμετρικής ικανότητας των μαθητών σε νέες γεωμετρικές έννοιες, που τις διδάχθηκαν για πρώτη φορά σύμφωνα με το μοντέλο van Hiele. Αρχικά, παρουσιάζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην κατανόηση του μαθήματος της Γεωμετρίας και τα ερωτήματα της έρευνας. Στη συνέχεια, περιγράφεται η μεθοδολογία της μελέτης και τα ερευνητικά της εργαλεία, που είναι τα ερωτηματολόγια, τα φύλλα εργασιών και οι δραστηριότητες με υπολογιστή. Τέλος, αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 61
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2004
Συγγραφέας Ν. Ζαράνης, Β. Ντζιαχρήστος, Γ. Καρατριώτης
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 82-91
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10