Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Από το τεύχος 61 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Οι επιχειρήσεις θεωρούν την εκπαίδευση του προσωπικού τους ως επένδυση. Το κόστος της εκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για αυτές. Ο υπολογισμός του κόστους της εκπαίδευσης δεν είναι πάντα εύκολος. Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να περιγράψουμε ένα συνοπτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι βασικές δραστηριότητες, το περιεχόμενο τους και παράλληλα αποτυπώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις. Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότεροι παράγοντες που εμπλέκονται στις δραστηριότητες και κατά συνέπεια στον προσδιορισμό του κόστους ενός προγράμματος εκπαίδευσης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 61
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2004
Συγγραφέας Γ. Δημάκος, Γ. Νικήτας, Α. Μαλαφέκας
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 64-71
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8