Ο μαθηματικός KARL MARX

Από το τεύχος 61 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Βιογραφικά στοιχεία του KARL MARX καθώς και μια σύντομη έκθεση σχετική με αδημοσίευτες εργασίες του KARL MARX αναφορικά με τα μαθηματικά.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 61
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2004
Συγγραφέας Χ. Φίλη
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 7-18
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά Engels, Newton, Lagrance, Dedekind

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12