Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών "Ανοικτού Περιβάλλοντος"

Από το τεύχος 60 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εισαγωγή του άρθρου γίνεται αναφορά στα νέα δεδομένα που σηματοδότησε η δεκαετία του 1990 όσον αφορά αφενός τις νέες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους και αφετέρου την αξιολόγηση. Επίσης, αναπτύσσεται ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία και κυρίως στην αξιολόγηση των μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία του Van Hiele, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη της ικανότητας αποδείξεων στη γεωμετρία στηρίζεται στη λογική των διαφορετικών επιπέδων κατανόησης των γεωμετρικών εννοιών. Ακόμη δίνεται έμφαση στη νέα προσέγγιση στις γεωμετικές αποδείξεις η οποία επιτυγχάνεται από τα λογισμικά "ανοικτού περιβάλλοντος". Τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δραστηριότητας όπου η αξιολόγηση των γεωμετρικών εννοιών πραγματοποιείται με τη χρήση λογισμικών "ανοικτού περιβάλλοντος". Η δραστηριότητα που παρατίθεται τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό στην απόδειξη γεωμετρικών σχέσεων και στην αναλυτική βαθμολόγηση των κατασκευών και δικαιολογήσεων των μαθητών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 60
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003
Συγγραφέας Δ. Κοντογεώργος, Κ. Μαραγκός
Αρ. Αρθρου 8
Σελίδες 90-107
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18