Γονείς, μαθητές, δάσκαλοι και μαθηματικά

Από το τεύχος 60 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σήμερα είναι καθολικά αποδεκτό ότι οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μαθηματικής εμπειρίας του παιδιού και της επιτυχίας του στο συγκεκριμένο μάθημα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα εργασία επιχειρεί να περιγράψει και να συσχετίσει τις απόψεις των γονιών, των παιδιών και των δασκάλων στην ελληνική πραγματικότητα για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δέκα δημοτικά σχολεία, θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα το πλέγμα των σχέσεων ανάμεσα στο παιδί, την οικογένεια και το δάσκαλο όσον αφορά τη μαθηματική εκπαίδευση και κατ'επέκταση να ερμηνεύσουμε πιο αποτελεσματικά τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων σε αυτή.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 60
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003
Συγγραφέας Β. Ντζιαχρήστος, Σ. Καφούση
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 63-84
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22