Μια εφαρμογή του θεωρήματος των Cayley-Hamilton

Από το τεύχος 60 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Υπολογίζονται όλες οι τετργωνικές ρίζες ενός πίνακα 2χ2 με τη βοήθεια του θεωρήματος των Cayley-Hamilton και δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 60
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 56-62
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά τετραγωνικός πίνακας, ορίζουσα πίνακα, μοναδιαίος πίνακας, βαθμωτός πίνακας, τετραγωνική ρίζα πίνακα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7