Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αναφέρεται στη μορφή που παίρνει το Πυθαγόρειο θεώρημα στο καμπύλο χωροχρόνο της γενικής θεωρίας της Σχετικότητας που απεικονίζει μαθηματικά το ισότροπο σύμπαν που μας περιβάλλει. Η μορφή αυτή δίνει τη γνωστή σχέση για το Πυθαγόρειο θεώρημα οριακά, όταν πάμε σε μικρές αποστάσεις.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Ε. Χαλιάσος
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 107-112
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Μετρική των Robentson-Walker

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6