Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Γίνεται εκτίμηση της αποδοτικότητας εκπαιδευτικών μονάδων χρησιμοποιώντας την μέθοδο DEA (Data Envelopment Analysis) η οποία στηρίζεται στο γραμμικό προγραμματισμό.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Μ. Κρητικός, Γ. Δημάκος, Αθ. Μαλαφέκας
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 77-94
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18