Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του "ποιοτικού Πανεπιστημίου").

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Οι πολλές και διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της ποιότητας και των διαδικασιών εφαρμογής της στην ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο κριτικής μελέτης της παρούσας εργασίας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Κ. Φασούλης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 61-76
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16