Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί τις εφαρμογές της έννοιας της απεικόνισης στη θεωρία των Συνόλων και ιδιαίτερα στη μελέτη της έννοιας του απείρου. Η σκιαγράφηση αυτή γίνεται με ιδιαίτερα απλό τρόπο και η προσέγγιση των εννοιών που μελετά είναι ιδιαίτερα προσεγμένη ώστε να είναι συμβατή με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Β. Ντζιαχρήστος
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 47-60
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά B. Russel, παράδοξα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14