Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αναφέρεται στις παραμετρικές πολλαπλότητες που είναι γεωμετρικές δομές αναλλοίωτες σε αναπαραμετροποίηση και με την ιδιότητα κάθε τανυστικό πεδίο που ορίζεται επί αυτών να εξαρτάται από μια επιπρόσθετη παράμετρο. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στη Μαθηματική Φυσική σε μια προσπάθεια γενίκευσης των θεωριών Yang-Mills.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Θ. Γ. Γραμμένος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 39-46
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά A. Einstein, Einstein, P. Bergmann, Bergmann

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8