Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί

Από το τεύχος 59 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Αναφέρεται στους Έλληνες μαθηματικούς των τελευταίων τριάντα χρόνων του 19ου αιώνα, όπως Στέφανος, Χατζιδάκης, Ζερβός, Ρεμούνδος κλπ.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 59
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2003
Συγγραφέας Χ. Φίλη
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 7-37
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Στέφανος, Χατζιδάκης, Ζερβός, Ρεμούνδος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31