Προσεγγιστικός υπολογισμός του τελεστή ανταλλαγής δύο αδιακρίτων σωματιδίων που ακολουθούν την συμμετρία SU(3).

Από το τεύχος 58 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η εξαγωγή από τον Dirac του τελεστή ανταλλαγής του σπιν μεταξύ δυο αδιακρίτων σωματιδίων SU(2). Έπειτα, με βάση την περίπτωση του τελεστή ανταλλαγής για την SU(2), εξάγεται μια προσεγγιστική μορφή για τον τελεστή ανταλλαγής μεταξύ δυο αδιακρίτων σωματιδίων για την SU(3) και αναλύονται οι ιδιότητες των αριθμητικών συντελεστών της μορφής αυτής.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 58
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002
Συγγραφέας Ν. Ζαφειρόπουλος
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 90-102
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά τελεστής ανταλλαγής, Dirac

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13