Η ανακάλυψη και ο ρόλος του φαινομένου της Ασσυμετρότητας. Στόχος και σκοπός του βιβλίου Χ των στοιχείων.

Από το τεύχος 58 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Εξετάζεται η γεωμετρική υφή του βιβλίου Χ των στοιχείων και οι διάφορες αλγεβρικές ερμηνείες των μελετητών. Γίνεται αναφορά στην επέκταση της ταξινόμησης των αρρήτων του Θεαίτητου από τον Ευκλείδη, καθώς και στον επηρρεασμό του από την Πλατωνική θεωρία και διαλεκτική και τέλος εξετάζεται μια υπόθεση εργασίας για τη διαίρεση των αρρήτωναπό τον Θεαίτητο.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 58
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002
Συγγραφέας Α. Δούναβης, Γ. Δημάκος
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 69-79
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά άρρητος, Ευκλείδης, Θεαίτητος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11