Απλή Μέθοδος Simplex

Από το τεύχος 58 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσιάζεται μια διαφορετική άποψη της μεθόδου Simplex με εφαρμογές στη θεωρία των παιγνίων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 58
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002
Συγγραφέας Θ. Σ. Μπόλης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 56-68
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά μέθοδος Simplex, G. B. Dantzig, Marshall Hall

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13