Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.

Από το τεύχος 58 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η εργασία αυτή εστιάζει στην διδασκαλία των μαθηματικών μέσα σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Με ενδιαφέρον να αναζητήσει τρόπους που θα μπορούσε το μάθημα των μαθηματικών να συμβάλλει σε μια δικαιότερη προοπτική για τους μαθητές ξενικής καταγωγής.
Στοιχεία ¶ρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 58
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002
Συγγραφέας ¶. Μπούφη, Φ. Σκαφτούρου
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 7-20
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14