Ο Ρόλος της Απόδειξης σε Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρίες

Από το τεύχος 57 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδυση του φιλοσοφικού υπόβαθρου της απόδειξης στις βασικές φιλοσοφικές σχολές σκέψης του Πλατωνισμού, του Εμπειρισμού, του Φορμαλισμού, του Λογικισμού, του Ιντουϊτιονισμού και του Ημιεμπειρισμού μέσω μιας κατηγοριοποίησής τους σε σχέση με την ταύτιση ή όχι της απόδειξης με την αλήθεια.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 57
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2002
Συγγραφέας Γ. Μπαραλάς
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 79-93
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Πλατωνισμός, Εμπειρισμός, Λογικισμός, Φορμαλισμός, Ιντουϊτιονισμός, Ημιεμπειρισμός, Rusell, Frege, Popper, Lakatos

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15