Ανάλυση του Κοινωνικού Κόστους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το τεύχος 57 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην ανάλυση του κοινωνικού κόστους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνολική εμπειρική κοστολόγηση περιλαμβάνει τον υπολογισμό τόσο των τρεχουσών δαπανών της εκπαίδευσης όσο και των κεφαλαιουχικών επενδυτικών δαπανών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής για την Ελλάδα, συγκρίσεις με στοιχεία και χώρες του ΟΑΣΑ καθώς και τελικά συμπεράσματα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 57
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2002
Συγγραφέας Γ. Δημάκος
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 35-54
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά ιδιωτικό κόστος, κοινωνικό κόστος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20