Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math

Από το τεύχος 56 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η Βάση Δεδομένων Zentrablatt Math
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 56
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001
Συγγραφέας Bernd Wegner, Panayiotis M. Vlamos
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 85-88
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Zentrablatt MATH

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4