Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α'Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.

Από το τεύχος 56 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Διερεύνηση της συμβολής της μεθόδου Van Hiele στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Α'τάξη γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 56
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001
Συγγραφέας Β. Ντζιαχρήστος, Ν. Ζαράνης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 55-74
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά επίπεδα Van Hiele

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20