Η "κατά συστάδες"δειγματοληψία

Από το τεύχος 56 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Βασικής σημασίας θέμα, για την εξαγωγή ασφαλών στατιστικών συμπερασμάτων είναι η επιλογή κατάλληλου δείγματος του υπό εξέταση στατιστικού πληθυσμού.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 56
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001
Συγγραφέας Α. Πέτρου
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 45-53
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά κατά συστάδες δειγματοληψία

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9